Posted on Jun 18, 2019
Afgelopen week werd tijdens de Internationale Rotary Conventie te Hamburg de eervolle onderscheiding ‘100% Paul Harris Fellow Club’ uitgereikt aan voorzitter Benno van Leeuwen.
 
International President Barry Rassin, benoemde deze status “een mijlpaal voor Curaçao”. Rotary is een organisatie die sinds 1917 werkt vanuit integriteit, leiderschap, diversiteit, naastenliefde en service.
 
Rotary stelt wereldwijd fondsen, kennis, kunde en integriteit gebundeld ter beschikking, waardoor er positieve invloed uitgeoefend wordt op de verbeteringen op onderwerpen die de maatschappij vraagt.
De oprichter van Rotary, Paul Harris, zette Rotary destijds op vanuit een business gedachte om zo vriendschap en zaken te combineren. Voor een sterke serviceclub en invulling daarvan is echter meer nodig en werd de focus gericht op het ondersteunen van goede doelen. Het concept sprak aan en momenteel zijn er 34.000 Rotary clubs in 165 landen en tellen de clubs gezamenlijk 1.22 miljoen leden. Rotarians ondersteunen, op verschillende manieren zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging lokale en internationale initiatieven allen gericht op de zes aandachtspunten van Rotary. Kern daarbij is het werken vanuit integriteit, hierdoor is er een sterke onderlinge samenwerking en met de partners/vrienden van Rotary. Rotary is een wereldwijde Fellowship met één visie: ‘Service above Self’.
 
Op dinsdag 11 juni had voorzitter Benno van Leeuwen de eer alle leden van de Rotary Club Willemstad te onderscheiden met het Paul Harris Fellow speldje. Een gedenkwaardig moment in de Rotary geschiedenis in Curaçao. Benno sprak zijn waardering uit voor de inzet van de fellows, die zich iedere keer geheel belangeloos inzetten voor de gemeenschap van Curaçao. De combinatie ‘kinderen’ en ‘duurzaamheid’ is de rode draad bij de organisatie van alle evenementen die Rotary Club Willemstad organiseert. In het afgelopen Rotary-jaar is ruim netto f 145.000 opgehaald voor goede doelen, meer dan 1800 uur besteed aan vele (sociale) projecten en was het door goede samenwerking met leveranciers mogelijk om f 35.000 aan goederen en diensten gedoneerd te krijgen. Tijdens deze avond zijn deze partners en vrienden dan ook hartelijk bedankt door Benno van Leeuwen.
De kracht van Rotary werd vorig jaar ook duidelijk toen Rotary International een bijdrage leverde van bijna honderd duizend USD voor een nieuwe mammograaf voor Fundashon Prevenshon. Dergelijke donaties van Rotary International aan projecten zijn mogelijk door vele giften en voor elke duizend USD die (cumulatief) wordt gedoneerd aan Rotary, worden donateurs erkend als Paul Harris Fellow. 
 
Een wereldwijd project van Rotary is de actie ‘End Polio Now’. Miljoenen kinderen worden vanuit het project ingeënt, zodat deze vreselijke ziekte wereldwijd en het is de verwachting dat door alle inspanningen de ziekte binnen enkele jaren niet meer bestaat. Dat Rotary wordt gezien als een goede partner bewijst ook de giften van Bill Gates, die ook dit jaar het totaalbedrag verdubbeld tot honderd miljoen USD voor het project ‘End Polio Now’. Rotary Club Willemstad zal ook lokaal blijven werken aan projecten voor de jeugd en in de preventieve gezondheidszorg voor kinderen.
 
Meer informatie: 522 3078
 
Foto 1:

Nieuwe leden v.l.n.r.: Martin Venloo, Nienke ten Bruggencate, Benno van Leeuwen (vz), Monique Alberts, Arthur Rosaria (leden commissie),Tammy Trappenberg en José Fernando
 
 
 
Foto 2:
Uitreiking onderscheiding 100% Paul Harris Fellow Club te Hamburg. V.l.n.r.: Rita Merkies, Benno van Leeuwen en Barry Rassin